Zawód leśnika nie jest dla każdego. Może go wykonywać człowiek, który kocha przyrodę i obcowanie z nią niezależnie od warunków atmosferycznych, człowiek z pasją, który nie boi się samotności.

23.04.2018 r. grupa młodzieży realizującej program unijny z doradztwa edukacyjno-zawodowego spotkała się z leśniczym, panem Wiesławem Molińskim. Wędrując ścieżką edukacyjną w pobliżu nowej siedziby Nadleśnictwa Namysłów, pan leśniczy niezwykle ciekawie opowiadał nam o swoim zawodzie. Aby zostać leśnikiem, trzeba ukończyć technikum lub studia wyższe. Chętni mają do wyboru cztery uczelnie wyższe i kilkanaście szkół średnich.

Miejscem pracy leśnika jest las (teren powierzonego mu leśnictwa). W leśniczówce  w pomieszczeniach biurowych leśniczy w określonych godzinach przyjmuje interesantów. Jednak większość pracy wykonuje w lesie, przemieszczając codziennie wiele kilometrów. Leśniczy musi być wytrzymały  na wysiłek, mieć dobrą orientację w terenie, dobry wzrok  i słuch, co jest niezbędne do obserwowania lasu, musi umieć organizować pracę innych, ale także radzić sobie samodzielnie. Zadania w kalendarzu leśnika wyznacza przyroda.

Dziękujemy panu Molińskiemu za poświęcony nam czas, dziękujemy za upominki  i żegnamy się tradycyjnym leśnym:

DARZ BÓR

 

 

Alina Wojtasiak – Drobina

doradca zawodowy