B.A. Klimow podzielił wszystkie zawody na pięć grup, w zależności z kim albo  z czym praca w tych zawodach jest wykonywana:

  1. Człowiek – człowiek
  2. Człowiek – technika
  3. Człowiek – przyroda
  4. Człowiek – dane/system znaków
  5. Człowiek – działalność artystyczna

12 marca br. młodzież realizująca zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego odwiedziła Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, aby poznać zawody z grupy człowiek -człowiek. Dyrektor poradni, pani Dorota Surmańska, przyjęła nas bardzo miło i „słodko” (ciasteczka i napoje). Przybliżyła nam zawody, z którymi możemy spotkać się w poradni: pedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog,  neuroterapeuta, psychoterapeuta, oligofrenopedagog, hipoterapeta, rewalidant, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog resocjalizacyjny, doradca zawodowy, terapeuta SI, lekarz pediatra.

Zawody te mają jedną wspólną cechę – stały kontakt z ludźmi.  Dowiedzieliśmy się, czym powinien charakteryzować się kandydat do pracy z drugim człowiekiem. Między innymi powinien posiadać umiejętność łatwego komunikowania się z ludźmi, pogodne usposobienie, cierpliwość, uczciwość, życzliwość, rozwagę, opanowanie oraz powinien być dyskretny. Pani Dyrektor przybliżyła nam również ścieżki kształcenia, czyli jaką drogą edukacyjną można dotrzeć do wybranego zawodu.

W poradni mogliśmy zajrzeć do gabinetów poszczególnych specjalistów. Akurat  odbywały się zajęcia w gabinetach logopedycznych i fizjoterapii. Zaciekawił nas gabinet BEB. Biofeedback to metoda terapeutyczna, która znajduje zastosowanie w leczeniu wielu zaburzeń  miedzy innymi ADHD, depresji, nadmiernego stresu itp.

Na zakończenie wizyty w poradni czekała na nas niespodzianka, upominki od pani Dyrektor.

Dziękujemy bardzo pani Dyrektor Dorocie Surmańskiej za miłe spotkanie. Przekonaliśmy się, że poradnia jest miejscem bardzo przyjaznym i panuje w niej bardzo miła atmosfera, a przede wszystkim nastawienie na pomoc tym, którzy zgłaszają się tu z różnymi problemami.

 

Alina Wojtasiak – Drobina

doradca zawodowy