W roku szkolnym 2017/2018 młodzież naszej  szkoły – 16 uczniów – bierze udział  w  warsztatach grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Punktu Informacji i Kariery.  Głównym założeniem warsztatów jest poznawanie  przez uczniów zawodów poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy te zawody wykonują.  Młodzież        w ramach spotkań może dowiedzieć się, jakie czynności wykonuje się w danym zawodzie, jakie zainteresowania, zdolności, cechy temperamentu, stan zdrowia powinien posiadać  kandydat do określonego zawodu, a także jaka jest sytuacja na rynku pracy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na określony zawód.

14.12.2017 roku w naszej szkole gościliśmy lekarza weterynarii, pana Łukasza Ocharskiego, który w profesjonalny sposób przybliżył młodzieży wykonywany przez siebie zawód. Zapoznał ich ze specyfiką zawodu, predyspozycjami, jakie powinna mieć osoba chcąca pracować ze zwierzętami, zwrócił uwagę na przedmioty, na jakich powinni się skupić  w gimnazjum, w liceum, zapoznał z kryteriami przyjęć na studia wyższe, przedmiotami na studiach oraz praktykami zawodowymi.  Pan Ocharski podjął również temat specjalizacji lekarzy weterynarii  i konieczność ciągłego podnoszenia  kwalifikacji oraz własnego rozwoju niezbędnego do wykonywania zawodu. Odpowiedzialność, rzetelność, profesjonalizm, pasja, empatia to tylko niektóre cechy, które powinny charakteryzować przyszłego lekarza weterynarii. Praca z ludźmi i ich pupilami z jednej strony daje dużo satysfakcji, a z drugiej  wymaga dużego nakładu własnej pracy, ciągłego rozwoju i ciągłego dbania o profesjonalizm. Nie zawsze też kończy się sukcesem.  Każdy zawód, również lekarza weterynarii, ma tę ciemną stronę, która po prostu  jest w ten zawód wpisana, nie wszystkie zwierzęta możemy wyleczyć – o tym również Pan Ocharski rozmawiał z młodzieżą.

W trakcie spotkania młodzież mogła zadawać nurtujące je pytania, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi. Nasz gość opowiedział uczniom historię swojego psa, którego uratował przed  śmiercią z rąk innych ludzi. Historia ta była bardzo pasjonująca i można by na jej podstawie napisać książkę albo nakręcić film. Pan doktor poza swoją pracą zawodową aktywnie działa w Namysłowskim Stowarzyszeniu pomocy zwierzętom Cztery łapy. Często zdarza się, że udziela pomocy bezdomnym zwierzętom w sposób bezinteresowny, stara się również, aby te zwierzęta znalazły ciepłe, bezpieczne domy i kochających ich ludzi.

Jesteśmy przekonane, że pan doktor zainteresował młodzież swoim zawodem  i  zaowocuje to ich przyszłymi decyzjami  zawodowymi. Dziękujemy panu Łukaszowi Ocharskiemu  i serdecznie pozdrawiamy.

 

Alina Wojtasiak – Drobina

Izabela Helińska