Wybór szkoły ponadgimnazjalnej  dla każdego młodego człowieka jest  bardzo ważną decyzją, dlatego spotkania z przedstawicielami szkół i udział w Dniach Otwartych Szkół  ponadgimnazjalnych zdecydowanie poszerzył wiedzę młodzieży na temat propozycji kształcenia w szkołach powiatu namysłowskiego. W naszym gimnazjum gościł Dyrektor Zespołu Szkól Mechanicznych  w Namysłowie, Bartosz Medyk.

Celem wizyt w szkołach było przybliżenie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019, oferty praktyk zawodowych w kraju i za granicą oraz zasad rekrutacji na nowy rok szkolny. 22.03.2018 r. nasza młodzież gościła w:

  • I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
  • Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie
  • Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie

Młodzież  mogła zapoznać się nie tylko z ofertą edukacyjną, jaką proponują poszczególne szkoły, ale i z wyposażeniem pracowni, bazą praktyk zawodowych. Zaproponowano młodzieży udział w lekcjach otwartych, w trakcie których gimnazjaliści mogli  poznać przyszłych nauczycieli oraz porozmawiać z uczniami, często absolwentami „Jedynki”. Przybliżono młodzieży w formie prezentacji osiągnięcia poszczególnych szkół, zapoznano z kryteriami przyjęć oraz z szeroką gamą zajęć pozalekcyjnych, w których to młodzież może podnosić swoje wiadomości i umiejętności szkolne oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W trakcie pobytów w szkołach ponadgimnazjalnych nasza młodzież została również  zaproszona do wspólnych zabaw.

Trzecioklasisto, brałeś udział w cyklicznych zajęciach dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gimnazjum, byłeś w zakładach pracy, gdzie mogłeś poznać, jak wygląda praca na różnych stanowiskach, brałeś udział w Dniach Otwartych Szkół  – Podejmij dobrą decyzję.

 

Opracowała: Izabela Helińska

Pedagog szkolny