Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, a w konsekwencji zawodu i odnalezienie się na rynku pracy jest dla gimnazjalisty dużym wyzwaniem. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas trzecich gimnazjum ze Szkoły Podstawowej Nr 1, realizując zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji Zawodowej, mają możliwość  zapoznania się ze specyfiką niektórych  zawodów w miejscach pracy. Taka możliwość daje im nie  tylko informacje na temat danego zawodu, ale poznanie warunków pracy i specyfiki instytucji czy zakładu pracy. Uczniowie zapoznają się z kryteriami przyjęć na dane stanowisko, niezbędnym wykształceniem, jakie należy posiadać, aby dany zawód móc wykonywać, sprawności fizycznej, jaka jest niezbędna do wykonywania danych zawodów (szczególnie zawodów tzw. „służb mundurowych”) – konieczności zdania egzaminów nie tylko teoretycznych, ale i praktycznych, umiejętności komunikacji z klientem, petentem.

W dniach  19.  i 20 grudnia 2017 roku uczniowie klas trzecich mieli zaszczyt brać udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie (mł. asp. Paweł Chmielewski, asp. sztab. Katarzyna Ulbrych oraz komendant KPP nadkom. Andrzej Ostrycharczyk). W trakcie spotkań została młodzieży przybliżona w sposób profesjonalny praca w tzw. służbach mundurowych (policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko). Prelekcja pana Chmielewskiego, połączona z odpowiedziami na pytania zadane przez uczniów, poszerzyła wiadomości młodzieży na temat pracy w strukturach policji. Warunki zdrowotne, sprawność, umiejętność komunikacji to tylko niektóre cechy ważne w zawodzie policjanta.  W miarę możliwości młodzież mogła zobaczyć komisariat i gościć w gabinecie  Pana Komendanta.

W lutym  2018 roku planujemy kolejne wyjścia do zakładów pracy, a z wrażeniami  i uzyskaną wiedzą podzielimy się wkrótce.

Jednocześnie pięknie dziękuję w imieniu własnym i młodzieży naszej szkoły osobom, które poświęciły nam swój czas i przekazały profesjonalną wiedzę. być może mającą  w  przyszłości wpływ na decyzje zawodowe nastolatków.

                                                           Pedagog szkolny

                                                                  Izabela Helińska