JĘZYK POLSKI:

mgr Beata Leszczyńska

mgr Renata Nowak

mgr Elżbieta Finster

RELIGIA:

mgr Jadwiga Jabłońska

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Mirella Adamczak

mgr Zygfryd Adamiec

mgr Małgorzata Młynarska

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr  Alicja Derdziak – Klinger

Krzysztof Szewczuk

mgr Joanna Olszewska

HISTORIA:

mgr Roman Jaskuła

mgr Piotr Słabosz

WOS:

mgr Roman Jaskuła

mgr Piotr Słabosz

EDB:

mgr Roman Jaskuła

MATEMATYKA:

mgr Violetta Cichocka-Pudło

mgr Ewa Frysztak

mgr Joanna Olszewska

WDŻ:

mgr Małgorzata Karczewska

CHEMIA:

mgr inż. Janina Karolewska

FIZYKA:

mgr Marek Huck

GEOGRAFIA:

mgr Irena Bielecka

mgr Jacek Pawłowski

INFORMATYKA:

mgr Piotr Słabosz

mgr Marek Huck

MUZYKA:

mgr Honorata Borys

PLASTYKA:

mgr Iwona Okularczyk

TECHNIKA:

mgr Piotr Słabosz

WF:

mgr Jolanta Stężowska

mgr Jolanta Zygmunt 

mgr Marcin Krakowiak

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Izabela Helińska

mgr Elżbieta Finster

PSYCHOLOG:

mgr Alina Wojtasiak-Drobina

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

mgr Barbara Pilis

BIOLOGIA:

mgr Małgorzata Karczewska

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Andrzej Pietrzak, Katarzyna Bednarska, Halina Brycka, Ludwika Cisicka, Dorota Bożek, Iwona Koziara,  Regina Mateja, Zofia Karsznia