PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019 r.

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

WRZESIEŃ:

 • wybory uzupełniające do samorządu uczniowskiego
 • organizacja szkolnego biegu patrolowego

PAŹDZIERNIK:

 • współorganizacja DEN (wybory nauczycieli w poszczególnych kategoriach)
 • szkolne Halloween

LISTOPAD:

 • Święto Origami
 • dyskoteka andrzejkowa
 • udział w akcji Szlachetna Paczka

GRUDZIEŃ:

 • udział w akcji Szlachetna Paczka
 • szkolne Mikołajki

LUTY:

 • poczta walentynkowa
 • Tłusty Czwartek
 • Zbiórka dla bezdomnych Zwierząt

MARZEC:

 • Dzień Kobiet
 • Drzwi Otwarte
 • Pierwszy Dzień Wiosny

KWIECIEŃ:

 • Święto Drzewa
 • Święto Tańca

CZERWIEC:

 • Dzień Dziecka

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • spotkania Samorządu Uczniowskiego
 • zbiórka nakrętek
 • udział w uroczystościach szkolnych
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • praca na rzecz szkoły