Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem NR 577-VII-18 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 577-VII-18 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 stycznia 2018 roku