Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem NR 408/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA  dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych:

zarzadzenie-nr-408-vii-17-burmistrza-namyslowa-z-dnia-8-lutego-2017-roku