Zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających 04.09.17 r. - 13.01.18r.