Tygodniowy rozkład zajęć w I półroczu roku szkolnego 2018/2019
poniedziałek klasa I
M. Adamczak sala
1. —-
2. e.wcz. 1
3. e.wcz. 1
4. e.wcz. 1
5. religia 1
6. inf. i
7.
8.
9.
wtorek klasa I sala
1. wf
2. wf
3. e.wcz. 1
4. e.wcz. 1
5. j.ang. 1
6.
7.
8.
9.
środa klasa I sala
1. religia 1
2. e.wcz. 1
3. e.wcz. 1
4. e.wcz. 1
5.
6.
7.
8.
9.
czwartek klasa I sala
1. e.wcz. 1
2. e.wcz. 1
3. e.wcz. 1
4. j.ang. 1
5.
6.
7.
8.
9.
piątek klasa I sala
1. wf
2. e.wcz. 1
3. e.wcz. 1
4. e.wcz. 1
5. j.ang. 1
6.
7.
8.
9.
poniedziałek klasa II
I. Okularczyk sala
1. —-
2. j.niem. 3
3. e.wcz. 3
4. e.wcz. 3
5. e.wcz. 3
6. religia 3
7.
8.
9.
wtorek klasa II sala
1. e.wcz. 3
2. e.wcz. 3
3. e.wcz. 3
4. religia 3
5. j.ang. 3
6.
7.
8.
9.
środa klasa II sala
1. j.ang. 3
2. e.wcz. 3
3. e.wcz. 3
4. e.wcz. 3
5. z. ksz. kr. 3
6.
7.
8.
9.
czwartek klasa II sala
1. wf
2. wf
3. j.ang. 3
4. e.wcz. 3
5. e.wcz. 3
6.
7.
8.
9.
piątek klasa II sala
1. wf
2. e.wcz. 3
3. e.wcz. 3
4. e.wcz. 3
5. inf. 3
6.
7.
8.
9.
poniedziałek V
M. Karczewska sala
1. wf
2. wf
3. geografia 7
4. matematyka 10
5. historia 14
6. z. kszt. kr. a
7.
8.
9.
wtorek V sala
1. biologia 9
2. matematyka 10
3. j.ang. a
4. j.ang. a
5. j.polski a
6. religia 13
7.
8.
9.
środa V sala
1. matematyka 10
2. j.niem. 8
3. j.polski a
4. j.polski a
5. historia 14
6. godz.wych. 9
7.
8.
9.
czwartek V sala
1. wf
2. wf
3. j.polski a
4. technika a
5. j.ang. 6
6. j.ang. 6
7. plastyka 8
8.
9.
piątek V sala
1. wdż 9
2. matematyka 10
3. religia 8
4. j.polski 10
5. muzyka a
6. inf. i
7.
8.
9.
poniedziałek VII
I. Bilińska sala
1. wf
2. wf
3. j.niem. 8
4. j.polski 13
5. matematyka 10
6. biologia 9
7. religia 8
8.
9.
wtorek VII sala
1. chemia 8
2. historia 14
3. matematyka 10
4. j.ang. 7
5. plastyka 9
6. j.niem. 8
7. geografia 7
8. religia 13
9.
środa VII sala
1. wf
2. wf
3. matematyka 10
4. historia 14
5. fizyka 10
6. j.polski 13
7. j.ang. 7
8. —/inf. i
9.
czwartek VII sala
1. chemia 8
2. j.niem. 7
3. matematyka 10
4. j.polski 13
5. j.polski 13
6. fizyka 10
7. geografia 7
8. wdż 9
9.
piątek VII sala
1. godz.wych. 14
2. biologia 9
3. matematyka 10
4. j.ang. 9
5. j.ang. 9
6. muzyka a
7. j.polski 13
8. inf/— i
9.
poniedziałek VIII
I. Bielecka sala
1. j.polski 13
2. j.polski 13
3. wf
4. wf
5. matematyka 6
6. WOS 14
7. j.ang./inf. 7/i
8. inf./— i
9.
wtorek VIII sala
1. z. kszt. kr. 6
2. biologia 9
3. j.ang./j.ang. 7/6
4. matematyka 6
5. godz. wych. 7
6. fizyka 6
7. j.polski 13
8. —/j.niem. 8
9.
środa VIII sala
1. j.niem/— 8
2. matematyka 6
3. hstoria 14
4. fizyka 10
5. geografia 7
6. wf
7. wf
8. edb a
9.
czwartek VIII sala
1. —/ j.niem. 7
2. j.ang./ j.ang. 6/9
3. WOS 14
4. matematyka 6
5. chemia 8
6. j.polski 13
7. wdż 9
8. religia 14
9.
piątek VIII sala
1. chemia 8
2. j.ang./j.ang. 7/6
3. matematyka 6
4. religia 8
5. historia 14
6. j.polski 13
7. j.niem/— 6
8. j.niem./— 6
9.
poniedziałek III A III B III C
J. Karolewska sala J. Olszewska sala M. Młynarska sala
1. j.niem/– a —- j.niem. 8
2. matematyka 10 biologia 9 historia 14
3. j.polski 13 fizyka 10 biologia 9
4. biologia 9 historia 14 matematyka 6
5. wf j.polski 13 wf
6. wf matematyka 6 wf
7. WOS 14 godz.wych. 6
8.  –/j.ang. 7
9.
wtorek
III A sala III B sala III C sala
1. j.ang/— 7 j.ang. a WOS 14
2. j.ang/— 7 j.ang. a matematyka 6
3. j.polski 13 wf religia 13
4. chemia 8 wf j.polski 13
5. matematyka 10 j.niem. 8 j.polski 13
6. j.niem/inf. a/i matematyka 6 geografia 7
7. inf./j.niem. i/a religia 13 godz.wych. 8
8. —/inf. i
9.
środa III A sala III B sala III C sala
1. —- zaj.art. 9 inf/— i
2. matematyka 10 religia 9 geografia 7
3. geografia 7 matematyka 6 j.polski 13
4. wf j.polski 13 wf
5. wf j.polski 13 wf
6. zaj.art. 6 geografia 7 j.ang. 8
7. j.polski 13 inf/— i
8. j.ang/— 7
9.
czwartek III A sala III B sala III C sala
1. —/j.ang 9 historia 14 matemtyka 6
2. matematyka 10 j.polski 13 chemia 8
3. godz. wych. 8 j. niem. 7 j.polski 13
4. historia 14 chemia 8 j.ang. 9
5. fizyka 10 geografia 7 j. niem. 9
6. religia 14 zaj. tech. a zaj. art. 8
7. zaj. tech. a j.ang. 6 religia 14
8. geografia 7 zaj. tech. a
9.
piątek III A sala III B sala III C sala
1. religia 10 matematyka 6 j.ang. 7
2. historia 14 wf j.polski 13
3. j.polski 13 wf historia 14
4. j.polski 13 WOS 14 matematyka 6
5. matematyka 10 j.polski 13 j.niem. 6
6. j.niem./j.ang. 8/9 j.niem. 6 fizyka 10
7. j.ang/j.niem. 9/8 —/inf. i
8. j.ang./j.ang. 9/8
9.
Harmonogram trwania zajęć lekcyjnych
Nr lekcji zajęcia przerwa
1. 8:00-8:45 8:45 – 8:55
3. 9:50-10:35 9:40 – 9:50
4. 10:45-11:30 10:35 – 10:45
5. 11:40-12:25 11:30 – 11:40 ( I przerwa obiadowa)
6. 12:40-13:25 12:25 – 12:40 ( II przerwa obiadowa)
7. 13:35 – 14:20 13:25 – 13:35
8. 14:30-15:15 14:20 – 14:30