Tygodniowy rozkład zajęć w II półroczu roku szkolnego 2017/2018
poniedziałek II A II B II C
M. Adamczak sala J. Olszewska sala P. Słabosz sala
1. matematyka 10 j.polski 14 j.niem. 2
2. j.polski 14 fizyka 8 fizyka 10
3. j.polski 14 j.niemiecki 2 j.angielski 5
4. j.ang/j.ang. 2/7 wf/wf historia 14
5. historia a wf/wf chemia 8
6. wf/wf matematyka 6 wf/wf
7. wf/wf wf/wf
8.
9.
wtorek
II A sala II B sala II C sala
1. matematyka 10 historia a biologia 9
2. biologia 9 matematyka 6 fizyka 10
3. geografia 7 wf edb a
4. historia a wf j.ang. 5
5. edb a godz. wych. 5 j.polski 14
6. fizyka 8 geografia 7 matematyka 6
7. j.ang/j.ang 2/a
8.
9.
środa II A sala II B sala II C sala
1. j.ang/j.ang 2/7 j.polski 14 j.polski a
2. j.polski  14 matematyka 6 j.niemiecki 2
3. wf/wf j.ang. 5 wf/wf
4. wf/wf fizyka 8 wf/wf
5. matematyka 10 chemia 8 matematyka 6
6. fizyka 7 j.niemiecki 2 wos 14
7. j.niem/— 1 edb a
8.
9.
czwartek II A sala II B sala II C sala
1. j.niem/—  1 j.angielski 5 religia 9
2. godz. wych.  1 religia 9 j.polski  a
3. j.ang/j.ang 2/7 j.polski 14 j.polski a
4. matematyka 10 j.polski 14 matematyka 6
5. j.polski 14 zaj.artystyczne  5 zaj. techniczne 10
6. religia 1 zaj. techniczne 14 zaj. artystyczne 5
7. zaj. artystyczne 5
8.  zaj. techniczne  14
9.
piątek II A sala II B sala II C sala
1. —/j.niem 1 j. ang. 8 j.niem. 2
2. —/j.niem 1 j.niem. 2 geografia 7
3. religia 14 historia a matematyka 6
4. WOS 14 matematyka 6 j.ang. 5
5. chemia 8 biologia 9 historia 14
6. matematyka 10 WOS 14 religia 6
7. j.ang/j.ang 2/7 religia 6  godz. wych.  14
8.  j.ang/j.ang 2/7
9.
poniedziałek III A III B III C
J. Karolewska sala K. Szewczuk sala E. Frysztak sala
1. matematyka 5 j.niem/inf 9/i j.polski 13
2. j.niem/j.niem 2/1 j.polski 13 geografia 7
3. j.polski 13 fizyka 8 j.niem/j.niem 9/1
4. fizyka 8 historia a matematyka 10
5. geografia 7 zaj. artystyczne 5 zaj.techniczne 14
6. j.ang/j.ang 2/7 zaj. techniczne  14 zaj. artystyczne 5
7. zaj.artystyczne  5 j.ang/j.ang 2/7 religia 9
8.  religia  9
9.
wtorek
III A sala III B sala III C sala
1. historia 14 geografia 7 wf
2. chemia 8 historia a wf
3. matematyka 5 j.polski  13 chemia 8
4. wos  14 matematyka  6 j.polski 13
5. j.polski 13  wf matematyka 10
6. j.ang/j.ang. 2/6  wf j.niem/j.niem 9/1
7. geografia 7 —/j.niem 9  inf/— i
8. inf/— i —/j.niem  9
9.
środa III A sala III B sala III C sala
1. matematyka 5 j.polski 13 biologia 9
2. biologia 9 j.polski 13 religia 1
3. j.ang/j.ang. 2/7 matematyka 6 matematyka 10
4. historia 14 religia 1 j.ang/j.ang 2/5
5. wf/wf wos 14 historia a
6. wf/wf chemia 8 j.niem/j.niem. 9/1
7. chemia 8 j.niem/— 9 —/inf i
8. zaj. techniczne 14 j.niem/— 9
9.
czwartek III A sala III B sala III C sala
1. j. polski 13 wf/wf geografia 7
2. j.polski  13 wf/wf j.ang/j.ang 2/5
3. matematyka  5 religia 9 fizyka 8
4. religia 9 j.ang/j.ang  2/7 j.polski 13
5. biologia 9 matematyka 6 j.polski  13
6. j.ang/j.ang 2/7 biologia 9 matematyka 10
7. j.ang/j.ang 2/7  wdż  9 wos 14
8.  wdż  9
9.
piątek III A sala III B sala III C sala
1. —/inf. i geografia 7 historia a
2. matematyka 5 matematyka 6 wf/wf
3. j.niem/j.niem. 2/1 inf/j.niem i/9 wf/wf
4. wf j.ang/j.ang 2/7 j.polski 13
5. wf j.polski 13 matematyka 10
6. j.polski 13 godz.wych. 8 j.ang/j.ang 2/5
7. godz.wych.  10
8.
9.
poniedziałek klasa I
I. Okularczyk sala
1. e.wcz. 3
2. e.wcz. 3
3. e.wcz. 3
4. j.ang. 3
5. inf. i
6.
7.
8.
9.
wtorek klasa I sala
1. e.wcz. 3
2. e.wcz. 3
3. e.wcz. 3
4. e.wcz. 3
5.
6.
7.
8.
9.
środa klasa I sala
1. wf
2. wf
3. e.wcz.  3
4. e.wcz.  3
5.
6.
7.
8.
9.
czwartek klasa I sala
1. e.wcz. 3
2. e.wcz. 3
3. e.wcz. 3
4. j.ang. 3
5. religia 3
6.
7.
8.
9.
piątek klasa I sala
1. wf
2. e.wcz.  3
3. e.wcz.  3
4. religia 3
5. j.ang. 3
6.
7.
8.
9.
poniedziałek IV
A. Derdziak sala
1. j.polski a
2. j.polski a
3. matematyka 10
4. j.niemiecki 1
5. j.angielski 2
6.
7.
8.
9.
wtorek IV sala
1. religia 1
2. j.polski 14
3. przyroda 9
4. matematyka 10
5. j.angielski 2
6.
7.
8.
9.
środa IV sala
1. wf/wf
2. wf/wf
3. historia 14
4. matematyka  10
5. j.ang. 2
6. j.polski 13
7. muzyka 13
8.
9.
czwartek IV sala
1. j.angielski 2
2. informatyka i
3. matematyka 10
4. historia a
5. j.polski a
6.
7.
8.
9.
piątek IV sala
1. plastyka 5
2. religia 14
3. matematyka 10
4. biologia 9
5. godz. wych. 2
6. wf/wf
7. wf/wf
8.
9.
poniedziałek VII
V. Cichocka-Pudło sala
1. —/j.niem 1
2. wf/wf
3. wf/wf
4. j.polski 13
5. matematyka 6
6. chemia 8
7. godz. wych. 6
8. plastyka 5
9.
wtorek VII sala
1. chemia 8
2. religia 1
3. historia 14
4. biologia 9
5. matematyka 6
6. j.polski 13
7. j.niem/— 1
8.
9.
środa VII sala
1. matematyka 6
2. j.ang/j.ang 7/5
3. fizyka 8
4. j.polski 13
5. j.polski 13
6. muzyka a
7. historia 14
8. —/j.niem  1
9.
czwartek VII sala
1. fizyka 8
2. matematyka 6
3. wf/wf
4. wf/wf
5. j.ang/j.ang 7/8
6. geografia 8
7. religia 1
8. j.ang/—  7
9.
piątek VII sala
1. matematyka 6
2. j.polski 13
3. j.ang/j.ang 7/5
4. inf/j.niem. i/1
5. j.niem/inf 1/i
6. geografia 7
7. biologia 9
8.  wdż  9
9.
Harmonogram trwania zajęć lekcyjnych
Nr lekcji Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00-8:45 8:00-8:45 8:00-8:45 8:00-8:45 8:00-8:45
2. 8:55-9:40 8:55-9:40 8:55-9:40 8:55-9:40 8:55-9:40
3. 9:50-10:35 9:50-10:35 9:50-10:35 9:50-10:35 9:50-10:35
4. 10:45-11:30 10:45-11:30 10:45-11:30 10:45-11:30 10:45-11:30
5. 11:40-12:25
przerwa obiad. – 20 min.
11:40-12:25
przerwa obiad. -15 min.
11:40-12:25
przerwa obiad. -15 min.
11:40-12:25
przerwa obiad. – 20 min.
11:40-12:25
przerwa obiad. – 20 min.
6. 12:45-13:30 12:40-13:25
przerwa 5 min
12:40-13:25
przerwa 5 min
12:45-13:30 12:45-13:30
7. 13:40-14:25 13:30-14:15bez przerwy 13:30-14:15bez przerwy 13:40-14:25 13:40-14:25
8. 14:35-15:20 14:15-15:00 14:15-15:00 14:35-15:20 14:35-15:20